Vi forsker i behandling og forbedring af livskvalitet hos personer med type 2 diabetes.

Om studiet Inten-CT

Nogle personer med type 2 diabetes har en meget lav risiko for at udvikle hjertekarsygdomme og blodpropper, mens andre har en høj risiko. Det varierer fra person til person. Behandlingen er dog oftest den samme, hvilket fører til både under- og overbehandling.

Dette er baggrunden for det videnskabelige studie Inten-CT: Vi vil undersøge om behandlingen til den enkelte patient kan målrettes ved hjælp af en grundig undersøgelse for begyndende hjertekarsygdom.

Ønsker du at deltage?

Du kan ikke tilmelde dig studiet direkte. Du vil derimod modtage en invitation i e-boks, hvis du er i målgruppen for forsøget. Vi inviterer forsøgsdeltagere indtil 2026.