Hvem kan deltage?

Du kan deltage i INTEN-CT forsøget, hvis du har type 2 diabetes, men du må ikke allerede have haft hjerte-kar-sygdomme (blodprop i hjerne, hjerte eller forsnævringer i benenes kar).

Du kan IKKE tilmelde dig forsøget direkte, men hvis du er i målgruppen, vil du modtage en invitation i e-boks. Vi sender invitationer ud løbende indtil 2026.

Du kan få transportgodtgørelse, men vi kan ikke tilbyde penge for at deltage i forsøget. Til gengæld er behandlingen med Forxiga eller Ozempic gratis for dig, hvis du som deltager tilbydes denne behandling.

Du kan læse mere om personoplysninger i det brev, du modtager i e-boks, hvis du er i målgruppen for INTEN-CT, og via dette link.